Nhận lỗi

Tương Như tuy xuất thân là môn khách, nhưng có công  giúp Triệu  Vương giao hảo với vua nước Tần  nên được thăng chức Thượng khanh, tước vị còn trên cả lão tướng quốc Liêm Pha. Vì việc này mà Lêm tướng quân tức giận,… Read More

Kế hiểm

   Vừa đọc chưa hết tờ báo tôi đã vội tìm sang Lão Khúng: Này lão, hàng ngày lão cứ mất lòng tin, cứ kêu là ở ta nhiều tiêu cực, nhiều tham nhũng, nhưng tôi vừa đọc đợc trên báo một tin tuyệt vời –… Read More