Danh sách Hội viên vần D,Đ

NHÀ VĂN VIỆT NAM VẦN D Lâm Thị Mỹ Dạ Họ và tên khai sinh: Lâm Thị Mỹ Dạ. Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1949. Quê quán: huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Hiện thường trú tại: thành… Read More